Veranderingen in Brussel, Europa wordt volwassen: Caroline de Gruyter

Caroline

Veranderingen in Brussel, Europa wordt volwassen: Caroline de Gruyter

In haar bespreking stelt Caroline de Gruyter dat Europa sterker moet worden en het Europees parlement meer macht moet krijgen. Dat kan alleen maar als er een breed maatschappelijk draagvlak is in Europa. De verrechtsing van Europa betekent dat Europa nu eindelijk een beetje volwassen begint te worden.  Immers doordat de rechtse stem nu na de komende verkiezingen in juni meer vertegenwoordigd  zal zijn en dus meer gehoord zal worden in de parlementen, zullen de tegenstellingen en discussies en het daarbij behorende poltieke drama zich op het Brusselse strijdtoneel en in de media gaan afspelen. Waardoor alles en alle verschillende meningen beter zichtbaarder worden voor de Europese burger die zich tot nu toe niet herkende in Brusselse zaken en zijn of haar punten niet aan de orde zag komen. Met name geldt dit nu ook voor de rechtse kiezers die Brussel tot nu toe als een blokkerend wetten- en regels producerend orgaan en groot-geldverslinder zagen. En niet als een service-provider die juist oplossingen en zekerheden brengt voor Europese burgers.

Door de zwaardere aanwezigheid van rechts in het Europees parlement, zal Brussel dus meer herkenning en meer erkenning en daardoor ook meer macht-invloed krijgen.

Ook de lidstaten zullen meer invloed krijgen, omdat je als onderdeel van een machtige machine ook zelf meer invloed kan uitoefenen, zeker ten opzichte van de rest van de wereld. Want als je geisoleerd bent heb je weinig invloed. Brussel wordt nu in rap tempo meer en meer een service-provider voor de Europese burger.

Partijen die in het recente verleden Europa nog wilden verlaten, zullen nu kiezen om er in te willen blijven. Ze zien in dat een verenigd Europa beter weerstand kan bieden en beter kan overleven op het veranderende wereldtoneel. Ze zien in dat omdat nu ze meer gehoord worden en meer aanwezig zijn in Brussel, Europa van binnenuit op een andere democratischer manier kan worden veranderd.

Laat een reactie achter