Dr. Ben Knapen

Dr. Ben Knapen

Ben Knapen promoveerde in 1985 op de dissertatie De lange weg naar Moskou. Nederlandse relaties tot de Sovjet-Unie,1917-1942. Hij is staatssecretaris van Europese Zaken en Ontwikkelingshulp geweest en later minister van Buitenlandse Zaken. Ook was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar Media en Kwaliteit aan de Radboud Universiteit.

Van 1979 tot 1984 was hij correspondent voor het NOS Journaal. Tussen 1990 en 1996 was Knapen hoofdredacteur van NRC.