Een Europese defensie! Of 20 miljoen Oekrainers op de vlucht naar Europa: Joris Voorhoeve

joris-voorhoeve-a

Een Europese defensie! Of 20 miljoen Oekrainers op de vlucht naar Europa: Joris Voorhoeve

Joris Voorhoeve, terzijde gestaan door Teun Janssen schetst de noodzaak en roept op om tot aktie over te gaan door het vormen van een “Coalition of the Willing” .

Oekraine vecht onze oorlog. Poetin is een meedogenloze misdadige autocraat. Als de Oekraine de oorlog verliest, zal Europa zich moeten voorbereiden op een enorme migratiestroom. Twee tot drie keer de aantallen die nu al zijn gevlucht zullen  Europa binnenstromen. Veel Oekraïners zullen niet onder Poetin willen leven. Bovendien gaat Poetin door! Hij zal niet ophouden, maar Estland Letland Litouwen onder de voet lopen … daarmee zal de NATO aangevallen worden en zitten we middenin  WO III. Ook het gebruik van kernwapens is niet ondenkbaar. Het Russisch arsenaal is groot en omvat ook kleine tactische kernwapens. . Europa is niet klaar voor een dergelijke agressieve aanval. Onze defensie zal op zeer veel terreinen  een uplift moeten krijgen. En dit geldt ook voor de commando structuur. De aansturing is nu veel te gefragmenteerd. De besluitvorming is te traag in oorlogssituaties of pre-oorlog situaties . Daar kan een leger niet goed mee over weg. Alles duurt veel te lang. Alle Europese  regeringen zullen een heldere positie moeten innemen en zullen zich genoodzaakt zien te kiezen voor een  defensie economie. Het maken van defensie materiaal op industriële schaal. Een oorlogsindustrie. Voorhoeve pleit nu om de afwachtende houding te laten varen en nu strategisch te kiezen  voor  een actieve rol in woord en daad.

Op dit moment bereid Rusland een groot voorjaarsoffensief voor dat zich waarschijnlijk zal richten op de bezetting van Charkov.  Gezien de overmacht van Rusland en het gebrek aan munitie bij Oekraine is het niet uit te sluiten dat Oekraine wordt overlopen. Er zal Rusland alles aan gelegen zijn om zo snel mogelijk te handelen omdat Amerikaans en Europees materieel nog een aantal maanden onderweg zal zijn. 

Indien dat gebeurt en als Oekraine de oorlog dreigt te verliezen of verliest, zal de vluchtelingen stroom naar Europese landen groeien naar in de orde van  grootte van misschien wel 20 miljoen Oekrainers die niet onder Poetin willen leven..

Voorhoeve pleit daarom nu te handelen. Zijn voorstel is om een “Coalition of the Willing” in te richten om tot een snelle bevelstructuur te komen. In eerste instantie zou de Benelux samen met de Nordic landen hierin het voortouw moeten nemen . Het ligt voor de hand dat deze dit in nauwe samenwerking met Duitsland en Frankrijk doen en zich bij hen aansluiten. Deze twee laatse landen hebben al een defensie verdrag (verdrag van Aken uit 2019) en vormen de kern van het Europese leger samen met Polen.

Laat een reactie achter