Zaterdag 20 april
Parallel Sessies   16.20 - 17.20

Prof. dr. ir. Hannah van Zanten - ZAAL 1

hanna van zanten rond

Transitie van de voedselketen in Europa. En hoe zit het met de boeren dan ?

Hannah van Zanten Interim-leerstoelhouder en universitair hoofddocent bij de Wageningen University Farming Systems Ecology-groep en gastprofessor bij de afdeling Global Development van Cornell University. Hannah studeerde in 2009 cum laude af aan de Wageningen Universiteit met de master Dierwetenschappen. Haar PhD-project richtte zich op de milieuvoordelen van het gebruik van niet-eetbare bronnen als veevoer. Sinds ze cum laude afstudeerde voor haar PhD, bleef ze in dit onderzoeksgebied werken. Met haar team ontwikkelde ze het model voor circulaire voedselsystemen (CiFoS), waarin belanghebbenden innovatieve maar haalbare voedselsystemen kunnen ontwerpen en evalueren die de gezondheid van mens en planeet veiligstellen. Zij gaat in op hoe de transitie eruit zou kunnen zien.

Dr. Louise van Schaik - ZAAL 2

LouisevanSchaik 2

Hoe werken we in Europa samen aan het klimaat ? 

Louise van Schaik is hoofd van de eenheid EU & Global Affairs. Ook coördineert zij Clingendael-onderzoek op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. In haar onderzoek heeft ze de prestaties van de EU in multilaterale organen uitgebreid geanalyseerd, onder meer op het gebied van klimaatverandering, gezondheid en voedselnormen.  Zij gaat in op de knelpunten die een gezamenlijk Europees klimaat beleid nog in de weg staan en de stappen die wij nu moeten nemen.

Prof.  dr.  Antonaneta Dimitrova - ZAAL 3

Antoaneta Dimitroveajpg

De veranderende rol van de burger in Europa 

Antoaneta L. Dimitrova is hoogleraar Comparative Governance aan het Institute of Security and Global Affairs en de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden.

Ze bestudeert al meer dan twintig jaar de uitbreiding, besluitvorming en hervormingen van de Europese Unie. Haar werk is geïnspireerd door een engagement voor de rol van de burgers in de democratie. Momenteel is zij co-coördinator en Leidse teamleider in het Horizon2020 EU-STRAT project: ‘The EU and Eastern Partnership Countries: An Inside-out Analysis and Strategic Assessment’  Zij schetst hoe een grotere betrokkenheid van de burger in Europese staten en de Europese Unie het politieke speelveld gaat veranderen.

Zondag 21 april

Parallel Sessies  14.55 - 15.55

 

Prof. mr. dr. Hanneke van Eijken - ZAAL 1

Hanneke van Eijken

Migratie en burgerrechten in Europa 

Prof. mr. dr. Hanneke van Eijken is hoogleraar Rechtsstaat en democratie. Ze doet onderzoek naar de rechtstaat en democratie vanuit het burgersperspectief in de gelaagde rechtsorde. Hanneke is de eerste hoogleraar die is benoemd in het kader van de Alex Brenninkmeijer wisselleerstoel.

In haar proefschrift "European citizenship and the constitutionalisation of the European Union" (Europa Law Publishing) onderzocht Hanneke de rol van het Europees burgerschap in het proces van constitutionalisering van de Europese Unie. Haar onderzoeksthema's zijn: Europees burgerschap, bevoegdheidsverdeling, het vrije verkeer, democratie en grondrechten.

 

Robert Praas Msc - ZAAL 2

robert praas3

AI vertaalsoftware. Wat  betekent dat voor onze banen?

Robert Praas volgde zijn opleiding in Rotterdam met stages in Stockholm, Singapore en Wenen. Inmiddels is hij werkzaam in het Center for European Policy Studies, een denktank in Brussel. Hij gaat ons informeren over de jongste uitdagingen daar: het ontwikkelen van eigen Europese data en AI technologies en de impact - in termen van kansen en risico's die de huidige wereldwijd toegepaste technologies met zich meebrengen

Harry Stokman - ZAAL 3

Harry Stockman

Energietransitie Wat betekent gelijkstroom daarin ?

In de krant lees je over windparken op zee. Zonnepanelen leveren gelijkspanning, maar moeten via een omvormer op het wisselspanningnet
aangesloten worden. Daarbij gaat 5-10 procent van de energie op in warmte. Dat geldt ook voor brandstofcellen die elektriciteit produceren uit waterstof, aardgas of groen gas. Was vroeger wisselspanning de beste manier om grote afstanden te overbruggen, tegenwoordig kiest men bij afstanden van honderden kilometers voor gelijkspanning van enkele honderdduizend volt (HVDC).

Zie interview met Harry https://www.youtube.com/watch?v=C4SIrRIhI58