Europe
what´s next

STATUS UPDATE 2 juni 20.19 uur : Het evaluatie formulier is verzonden naar alle deelnemers. De resultaten daarvan en nog meer reacties, foto´s, bevindingen, conclusies en andere relevante zaken zullen nog op deze site worden gepubliceerd. 

Deze website geeft een vervolg aan het symposium Europewhatsnext dat op 20 en 21 april 2024 in Maastricht plaatsvond. Gedurend dat weekend gaven 12 experts  elk op hun eigen terrein hun mening en visie en werd gedebatteerd en gediscusieerd over diverse urgente zaken die voor de toekomst van Europa van belang zijn.  Hieronder aan vindt u nog de oorspronkelijk intro van de 12 sprekers.

Van elke symposiumspreker en het betreffende onderwerp kunnen op de NIEUWS-pagina´s reacties en artikelen  worden geplaatst: Door de organisatie, sprekers zelf en u als reactie via de site op  elk NIEUWS-ITEM. Vanzelfsprekend kunt u ons ook mailen via info@europewhatsnext.eu  Binnen enkele dagen zullen onze programma-notulisten hun eerste samenvattingen daar ook als NIEUWS-ITEM op plaatsen.  Wilt u zelf al een reactie geven via deze site, dan kan dat ook nu al onder het NIEUWS-ITEM   ``Het Europewhatsnext symposium``  . Blijf vooral deze site volgen in de komende maanden.

In aanloop naar de Europese verkiezingen (6 tot 9 juni 2024) bevindt Europa zich midden in een ‘perfecte storm’: Toenemende immigratie, de grootste oorlog op het continent sinds 1945 en een opmars van populistische politici. Massaprotesten van links en van rechts tegen de gevestigde orde die steeds militanter worden, van boeren en van klimaatactivisten. Ondertussen veroorzaakt klimaatverandering steeds vaker weersextremen. De energietransitie vraagt veel van mensen die toch al veel onzekerheid voelen over de toekomst vanwege economische onzekerheid en politieke instabiliteit aan Europa’s buitengrenzen: In Rusland, de Kaukasus, in het Midden-Oosten en in Afrika. En dat terwijl Europa niet meer kan blindvaren op Amerikaanse steun. In het oog van deze orkaan speelt zich het symposium Europe What’s Next af. Het is alle hens aan dek dus kom en laat je inspireren door de beste deskundigen en denk met hen mee over oplossingen voor Europa! Schrijf je in en help ons Europa te verbinden!

"The countries of Europe are too small to guarantee their people prosperity and social development . The European states must constitute themselves into a federation ."

Jean Monnet

(belangrijkste grondlegger van de Europese gedachte)

          -  Sprekers en onderwerpen    -

Geopolitieke beschouwing over Europa op het wereldtoneel 

Haroon Sheikh stelt dat Europa op zoek moet naar nieuwe allianties in de wereld en kritisch naar zichzelf moet durven kijken. Het westen is nu misschien meer verenigd, maar volgens de Chinese staatskrant is ook de isolatie groter dan ooit. Het is een goede reden om na te denken over de kantelende wereldorde. Deze verschuiving betekent dat ons wereldbeeld uitgedaagd gaat worden. Een beter besef hoe er in andere culturen naar de wereld wordt gekeken is een eerste aanknopingspunt om die noodzakelijke allianties te bewerkstelligen, aldus Sheikh. Hij schetst welke allianties dat kunnen zijn en hoe eventuele  blokkades kunnen worden weggenomen.

image

- Prof. dr. Haroon Sheikh
- Zaterdag 10.45

Caroline

- Caroline de Gruyter
– Zaterdag 11.45

Uitdagingen voor Europa, nieuwe strategieen  noodzakelijk

NRC-columnist en journalist Caroline de Gruyter schrijft over Europa en onderzoekt in haar laatste boek ``Beter wordt het niet`` de parallellen tussen het verdwenen Habsburgse Rijk en de Europese Unie. Bevat de ontmanteling van het Habsburgse Rijk na de Eerste Wereldoorlog lessen voor de toekomst van de Europese Unie?

De Habsburgers bestierden een rijk waarin vele volken met verschillende nationaliteiten woonden en ze waren voornamelijk bezig met behoud van het bestaande. De keizers en koningen rommelden eigenlijk maar wat aan. Hun oplossingen waren vaak halfslachtig. De Gruyter ziet overeenkomsten met het Europa van nu, komt met ideeën om de fouten die de Habsburgers  toen maakten te voorkomen in het moderne Europa van de Unie.

Noord Europa, Zuid Europa, nieuwkomers....Hoe moet dat samenwerken ?

Ben Knapen is een Nederlandse historicus, politicus, journalist en bestuurder. In zijn lezing zal Knapen zijn analyses geven van de actuele verhoudingen tussen de Noordelijke en Zuidelijke Europese staten, tussen de Europese Unie en de nieuwkomers die lid willen worden, en tussen de Europese Unie en instanties als de NAVO. Knapen zal zijn publiek meenemen in zijn wereldwijde en visionaire ervaringen en daarbij de nodige discussie oproepen.

 

Ben Knaapen

- Dr. Ben Knapen
- Zaterdag 13.45

Het defensie vetorecht moet worden afgeschaft

Joris Voorhoeve is als  ex-minister van defensie nog steeds bijzonder actief. NAVO is onbestuurbaar als gevolg van het VETO recht .  De handelinsgssnelheid en de besluitvorming worden door het VETO recht geblokkeerd of vertraagd . Het operationeel handelen wordt vertraagd !! Hiermee kan Europa niet snel genoeg reageren op enige bedreiging of situatie. Voorhoeve  pleit voor het afschaffen van  het VETO recht voor defensie (NAVO) en indien dat niet snel genoeg mogelijk is voor het omzeilen van de deze VETO-blokkade . Belgie, Nederland en  Luxemburg  zouden als eersten binnen Europa het voortouw moeten nemen,  middels een onderlinge overeenkomst om  de besluitvorming te versnellen.  Andere grotere landen als Duitsland, Frankrijk en Italie  zullen volgen waardoor NAVO in staat wordt gesteld operationeel snel genoeg te kunnen reageren.

joris-voorhoeve-a

- Prof. dr. ir. Joris Voorhoeve
- Zondag 09.45

Professor Catherine E. de Vries is werkzaam bij

- Prof. dr.  Catherine E. de Vries
- Zondag 10.40

Over migratie en verrechtsing Europa  

De verrechtsing in Europa heeft duidelijk te maken met migratie. Catherine de Vries onderzoekt hoe oorzaak en gevolg samenhangen en geeft ons inzicht in soms extreme verrechtsing.

Zij analyseert de rol die corruptie speelt bij migratie en de gevolgen van het Brusselse migratiebeleid. De Vries legt waar dat nodig is nauwgezet de vinger op de zere plek. Samen met het publiek toetst zij mogelijke oplossingen op hun haalbaarheid .

Wantoestanden in Brussel

- Lise Witteman
- Zondag 11.35

Lise Witteman

Onderzoeksjournalist Lise Witteman (Follow the Money) vertelt over wat er misgaat in de Europese bureaucratie. Ze schreef er een spraakmakend boek over: ‘Sluiproute Brussel’. Haar jarenlange ervaring in de wandelgangen geeft ons een beeld van de schade die de wantoestanden veroorzaken. Nog belangrijker: zij geeft ons inzicht in de oplossingen van insiders in deze problematiek rond lobbyisme en corruptie. Zelf heeft zij ook oplossingen bedacht. Samen met het publiek zal ze op zoek gaan naar een eerlijker Europa en hoe de Nederlandse politiek daar een rol in kan spelen.

Burger participatie in Europa

Antoaneta L. Dimitrova is hoogleraar Comparative Governance aan het Institute of Security and Global Affairs en de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden.

Ze bestudeert al meer dan twintig jaar de uitbreiding, besluitvorming en hervormingen van de Europese Unie. Haar werk is geïnspireerd door een engagement voor de rol van de burgers in de democratie. Momenteel is zij co-coördinator en Leidse teamleider in het Horizon2020 EU-STRAT project: ‘The EU and Eastern Partnership Countries: An Inside-out Analysis and Strategic Assessment’  Zij schetst hoe een grotere betrokkenheid van de burger in Europese staten en de Europese Unie het politieke speelveld gaat veranderen.

antoaneta-dimitrova_sa21130

- Prof. dr. Antoaneta Dimitrova
- Zaterdag 16.20

Hanneke van Eijken

- Prof. mr. dr. Hanneke van Eijken
- Zondag 14.55

Migratie en burgerrechten in Europa

Hanneke van Eijken is hoogleraar Rechtsstaat en democratie. Ze doet onderzoek naar de rechtstaat en democratie vanuit het burgersperspectief in de gelaagde rechtsorde. Hanneke is de eerste hoogleraar die is benoemd in het kader van de Alex Brenninkmeijer wisselleerstoel.

In haar proefschrift "European citizenship and the constitutionalisation of the European Union" (Europa Law Publishing) onderzocht Hanneke de rol van het Europees burgerschap in het proces van constitutionalisering van de Europese Unie. Haar onderzoeksthema's zijn: Europees burgerschap, bevoegdheidsverdeling, het vrije verkeer, democratie en grondrechten. Van 2014 tot 2017 was Hanneke betrokken bij het multidisciplinaire onderzoeksproject BEUCitizen, waar zij onderzoek deed naar de grondrechtenbescherming en EU burgerschap. Hanneke is in 2019 benoemd tot lid van de Commissie Europese Integratie (CEI) van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Hoe werken we in Europa samen aan het klimaat

Louise van Schaik is hoofd van de eenheid EU & Global Affairs. Ook coördineert zij Clingendael-onderzoek op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. In haar onderzoek heeft ze de prestaties van de EU in multilaterale organen uitgebreid geanalyseerd, onder meer op het gebied van klimaatverandering, gezondheid en voedselnormen. Ze heeft ook gepubliceerd over aanverwante onderzoeksgebieden zoals het buitenlands beleid van de EU, het klimaatverandering- en energiebeleid van de EU, het onderzoeksbeleid van de EU, schaarste aan natuurlijke hulpbronnen en groene groei. Voordat ze in 2006 bij Clingendael kwam, was ze vier jaar lang Research Fellow bij CEPS, de Brusselse denktank.

LouisevanSchaik 2

- Dr. Louise van Schaik
- Zaterdag 16.20

hanna van zanten rond

- Prof. dr. ir. Hannah van Zanten
- Zaterdag 16.20

Welke dieren verdwijnen uit de voedingsketen? Hoeveel wordt plantaardig? Wat wordt er gekweekt? En onze boeren dan?

Hannah van Zanten Interim-leerstoelhouder en universitair hoofddocent bij de Wageningen University Farming Systems Ecology-groep en gastprofessor bij de afdeling Global Development van Cornell University. Hannah studeerde in 2009 cum laude af aan de Wageningen Universiteit met de master Dierwetenschappen. Haar PhD-project richtte zich op de milieuvoordelen van het gebruik van niet-eetbare bronnen als veevoer. Sinds ze cum laude afstudeerde voor haar PhD, bleef ze in dit onderzoeksgebied werken. Met haar team ontwikkelde ze het model voor circulaire voedselsystemen (CiFoS), waarin belanghebbenden innovatieve maar haalbare voedselsystemen kunnen ontwerpen en evalueren die de gezondheid van mens en planeet veiligstellen. Ze ontving diverse persoonsgebonden subsidies en prijzen zoals de NWO Vernieuwingsimpuls en de Global FoodShot prijs. De EU wil de transitie maken naar een circulair voedselsysteem, waarin afval tot een minimum wordt beperkt en afvalproducten worden gerecycled om onze impact op de planeet te minimaliseren. Maar wat gaan we eten in een circulair voedselsysteem? Welke soorten dieren gaan we houden? En welke gewassen gaan we verbouwen?

Hoe gevaarlijk is het gebruik van AI in vertaalsoftware ? Wat zijn de nieuwe mogelijkheden ?

Robert Praas volgde zijn opleiding in Rotterdam met stages in Stockholm, Singapore en Wenen. Inmiddels is hij werkzaam in het Center for European Policy Studies, een denktank in Brussel. Hij gaat ons informeren over de jongste uitdagingen daar: het ontwikkelen van eigen Europese data en AI technologies en de impact - in termen van kansen en risico's die de huidige wereldwijd toegepaste technologies met zich meebrengen.

 

robert praas3

- Robert Praas Msc
- Zondag  14.55

Harry Stockman

- Harry Stokman
- Zondag  14.55

Energietransitie . Hoe snel kunnen we dat ? En wat doet gelijkstroom voor ons?

In de krant lees je over windparken op zee. Zonnepanelen leveren gelijkspanning, maar moeten via een omvormer op het wisselspanningnet aangesloten worden. Daarbij gaat 5-10 procent van de energie op in warmte. Dat geldt ook voor brandstofcellen die elektriciteit produceren uit waterstof, aardgas of groen gas. Was vroeger wisselspanning de beste manier om grote afstanden te overbruggen, tegenwoordig kiest men bij afstanden van honderden kilometers voor gelijkspanning van enkele honderdduizend volt (HVDC).

Zie interview met Harry https://www.youtube.com/watch?v=C4SIrRIhI58   

Sprekers line up

Dit zijn onze sprekers. Allen out-of-the-box denkers. Allen ge-commit aan een sterker en beter Europa .  Allen op hun terrein werkend aan thought-leader-ship . Bekijk hun profiles en zie waar zij voor staan verderop op deze site. Wees erbij op 20 en 21 april en ga met hun de dialoog aan op weg naar ons gemeenschappelijk einddoel .

Sponsors