Louise van Schaik

Louise van Schaik

Louise van Schaik is hoofd van de eenheid EU & Global Affairs. Ook coördineert zij Clingendael-onderzoek op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. In haar onderzoek heeft ze de prestaties van de EU in multilaterale organen uitgebreid geanalyseerd, onder meer op het gebied van klimaatverandering, gezondheid en voedselnormen. Ze heeft ook gepubliceerd over aanverwante onderzoeksgebieden zoals het buitenlands beleid van de EU, het klimaatverandering- en energiebeleid van de EU, het onderzoeksbeleid van de EU, schaarste aan natuurlijke hulpbronnen en groene groei. Louise heeft diverse beleidsrapporten, boeken, wetenschappelijke artikelen en commentaren gepubliceerd. Regelmatig geeft zij presentaties en lezingen voor diverse groepen professionals. Zij was verantwoordelijk voor de acquisitie en uitvoering van diverse onderzoeksprojecten voor onder meer overheden, (internationale) stichtingen en de private sector. Ze behaalde een masterdiploma in bestuurskunde aan de Universiteit Leiden (2003) en een doctoraat in de politieke wetenschappen aan de KU Leuven (2010). Voordat ze in 2006 bij Clingendael kwam, was ze vier jaar lang Research Fellow bij CEPS, de Brusselse denktank.