Promotie trailer

"WE ARE OUR CHOICES" Sartre 


Verkiezingen 2024

Play Video

De Europese verkiezingen
naderen snel. In juni (6-9) gaan we naar de stembus.

WAARVOOR?

WAT moet er veranderen?

WELKE problemen spelen er en WAT moet er worden opgelost om de volgende vijf jaar Europa op het juiste spoor te brengen? Wat moet er eerst en wat moet er later? In Brussel zijn de hieronderstaande onderwerpen DE grote poltieke aandachtsgebieden. De samenhang tussen een deel daarvan mag niet uit het oog worden verloren. In dit symposium zoemen we in op een aantal politieke en/of bestuurlijke problemen die aan het licht worden gebracht door onze hoofgastsprekers. Moeten we doorgaan op de weg zoals we nu bezig zijn in Brussel ? Is Europa in staat grote problemen groots aan te pakken of stokt het omdat de verschillende belangen in de weg zitten voor rigoreuze stappen? OF moeten we een en ander op een andere manier aanpakken? Bijvoorbeeld door de probleemgebieden op te knippen in kleinere meer overzichtelijke behapbare segmenten? Welke oplossingsrichtingen moeten we uit en hoe brengen we het bestuurlijke Eurpese apparaat in de juiste versnelling en bewegingsrichting ? Dit symposium wil daarop een antwoord geven . Schrijf je in en help mee!

Klimaat

De planeet staat onder druk en de druk loopt alleen maar verder op en er is nog geen halt geroepen om dat te stoppen, laat staan om aan herstel te beginnen. De derde wereld en anderen claimen het westerse recht op vooruitgang . Van Afrika tot West-Europa , India , China en Zuid-Amerika.

Seals in artic sea relaxing on a ice floe near a glacier
Oorlogen

Oorlogen

Op de grens van Europa woedt een moderne oorlog, nog net geen nucleaire . Ook op andere plaatsten op onze planeet wordt hard gevochten en nemen de dreigingen toe. Onze vrijheid en die van anderen komt meer in meer in het gedrang

Voedsel

De voedelproductie keten dateert nog uit de tijd dat we nog geen benul hadden van de schade die een en ander aan de planeet en volksgezondheid toe zou brengen.

Sick chicken or Sad chicken in farm,Epidemic, bird flu, health problems.
Lesbos, Greece, March 2, 2020: Refugees and Migrants aboard reach the Greek Island of Lesbos after crossing on a dinghy the Aegean sea from Turkey

Migratie en asiel

Het gevolg van de verschillen tussen arm en rijk is zichtbaar gemaakt door moderne technologie maar ook de oorlogen zetten mensen in beweging . Migraties ingezet door mensen met hoop op een betere toekomst leiden tot chaos .

Armoede

Armoede alom maakt dat mensen in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Zelf in de rijke westerse werelden neemt de armoede en verschil tussen arm en rijk toe .

Rishikesh, 2017, Indian boy with his mother and brother eat street food at the fair, village market
Energy. Smoke from chimney of power plant or station. Industrial landscape. Autumnal foggy day

Natuur en Milieu

De elektrische revolutie en de industrialisering uit de vorige eeuw hadden geen ook voor de vervuiling van de planeet en de impact daarvan op mensen en natuur .

 

 

 

 

 

 

Energie

De energiebehoefte van acht miljard mensen is immens en vraagt om andere oplossingen dan het verbranden van fossiel materiaal . We moeten electrisch maar er is onvoldoende electriciteit .

silhuettes of electricity pylons in the evening, high voltage masts
Blurred figures of people with medical uniforms in hospital corridor

Gezondheid

Onze voedingsgewoontes leiden tot overmatige gewicht, gezondheidsproblemen en torenhoge lasten voor de gezondheidszorg welke een materieel deel uitmaakt van onze begrotingen.

https://www.netflix.com/nl/title/81133260?s=i&trkid=258593161&vlang=nl&clip=81729626